KREATIVT LEDELSESTEAM

Eva Folmer Andersen

Administrativ koordinatorEva kommer med mange års erfaring i kulturskoleadministration, og holder sammen på butikken. Eva er derudover en glad, aktiv korsanger.

Gunvor Ganer Krejberg

Bestyrelsesformand og medstifterGunvor er børnebogsforfatter og har tidligere undervist i kommunikation på handelshøjskolen i Aarhus. Hun er desuden tidligere formand for Aarhus Kunstråd m.m.

Mads Bloch

Den Kreative Skoles daglige leder og medstifter.


Mads er uddannet på Center for rytmisk musik og bevægelse i Silkeborg, en del af Det Jyske Musikkonservatorium, og har, udover at være udøvende musiker, i mere end 10 år undervist børn og unge i musik.

 

Den Kreative Skole

Gør de kreative aktiviteter mulige


Den Kreative Skole Aarhus er en forening, der tilbyder kreative fritidstilbud med kompetente undervisere til børn, unge og voksne indenfor musik, dans & bevægelse, teater og billedkunst.


Vores forening er baseret på en kombination af både frivilligt arbejde og lønnet undervisning.

Vi kan åbne for samarbejde med nye skoler, hvor vi er efterspurgt, og vi skaber gerne nye aktiviteter og tilbud på opfordring fra skoler og forældre.

Vores mission og vision

En kreativ legeplads


Vi er sat i verden for at give børn og unge mulighed for at udvikle sig kreativt i deres eget geografiske område. 


Vi vil være en professionelt ledet organisation, der udbyder et bredt spekter af fritidstilbud indenfor de kreative fagområder: musik, dans & bevægelse, teater og billedkunst.


I vores fritidstilbud skal processen være i centrum. Vi vil lege, skabe glæde og nysgerrighed, understøtte skabertrang og udforske det kreative rum. 


Vi vil være en kreativt skabende legeplads.

Historien bag

Børn skal kunne være kreative, hvor de bor


Sommeren 2011 mødtes de to højskolevenner Gunvor Ganer Krejberg og Mads Bloch for at diskutere et helt bestemt emne: Børns mulighed for at gå til musik.

Inden dagen var omme var de enige om at skabe den forening, der skulle blive til Den Kreative Skole Aarhus ud fra tanken om, at børn skal kunne gå til kreative fritidsaktiviteter, dér hvor de bor.


Foreningen voksede eksplosivt, for mange forældre har været enige: De kreative aktiviteter skal komme ud til børnene - ikke omvendt.


I 2013 fik Gunvor og Mads prisen som Årets Ildsjæl af Aarhus Kommune, Aarhus Stiftstidende og VestjyskBank for deres store arbejde med at skabe Den Kreative Skole.


I september 2016 startede vores søsterforening Den Kreative Skole København.


I 2023 fusionerede Den Kreative Skole med Musikskolen Laura, som i over 30 år havde skabt musik og glæde for tusindevis af børn og voksne.