PRAKTISK INFO

Tilmelding

 

Nye elever kan melde sig til hele året.


Du melder dig til via vores hjemmeside og vil i første omgang automatisk blive sat på venteliste.


Ved tilmelding til instrument- og sangundervisning vil du hurtigst muligt blive kontaktet af kontoret eller jeres underviser for at aftale en tid.


Ved tilmelding til en holdaktivitet sender vi dig en mail med et undervisningstilbud, som du kan acceptere eller afvise.


Vi tilbyder en gensidig prøvetid på alle vores aktiviteter for nye elever og ved lærerskift svarende til én ratebetalingsperiode. (Gælder ikke for rytmikholdene.) Du er som udgangspunkt derfor kun bundet økonomisk til én rateperiode. Ønsker du ikke at fortsætte efter prøvetiden, skal du melde dig ud inden prøvetiden er ovre. Efter prøvetiden er din tilmelding gældende resten af sæsonen. (Læs mere under Udmeldelse.) 


Ratebetalingsperioder


  1. rate: Sæsonstart til efterårsferien
  2. rate: Efterårsferien til jul
  3. rate: Nytår til påskeferien
  4. rate: Påskeferien til sæsonslut Gentilmelding


Både aktive medlemmer og elever på venteliste som ønsker at fortsætte efter sommerferien, skal lave en gentilmelding via deres brugerprofil senest 10. juni. Log ind og vælg Gentilmelding. Via Gentilmelding kan du også tilmelde dig nye aktiviteter.

Undervisningen

 

Undervisningen foregår normalt som et fysisk møde imellem eleven og underviseren, men under særlige omstændigheder kan den midlertidigt blive omlagt til fjernundervisning eller fællesaktiviteter.

 

Betaling

 

Du får tilsendt jeres faktura per mail.

 

Betalingsdatoer: 


  1. rate: 10. august 
  2. rate: 1. oktober 
  3. rate: 1. december
  4. rate: 1. marts

 

Du skal sørge for at betale for undervisningen før start. Har vi ikke modtaget din indbetaling før undervisningens start, kan du miste din ret til undervisningstilbuddet.


Er du tilmeldt før sæsonstart er betalingsfristen 10. august. Tilmeldinger efter sæsonstart vil få tilsendt et indbetalingskort med en 7-dages betalingsfrist.


Du kan betale med betalingskort via din brugerprofil

eller til vores bankkonto: 7739-0001510383, Vestjysk Bank.


Betales der ikke til tiden, kan vi pålægge et rykkergebyr og i sidste instans stoppe undervisningen, indtil betalingen er modtaget.
Fritidspas


Du kan bruge fritidspas fra Aarhus Kommune her hos os. Jeres fripaskode sendes til kontor@denkreativeskoleaarhus.dk.


Læs mere om fritidspas her.

 

Aktivitetspas til voksne
Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune ønsker med aktivitetspasset at give flere voksne mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet. Med et aktivitetspas kan voksne der kommer fra et kommunalt rehabiliterings- og/eller genoptræningstilbud, få betalt kontingent i en forening på op til 1.000 kr.

Du kan læse mere om aktivitetspasset her.

Koncerter, optrædener og udstillinger

 

Vi bruger to af de aftalte lektioner til koncerter, optrædener og udstillinger i løbet af en sæson, da dette betragtes som en del af undervisningen. Underviserne planlægger selv disse med de tilmeldte.

 


Foto mv. af foreningens medlemmer


Den Kreative Skole Aarhus kan anvende fotos, lyd- og filmoptagelser af foreningens medlemmer i informationsmateriale, på hjemmesiden og på sociale medier. Forældre, der ikke ønsker fotos mv. af deres børn bedes orientere foreningen, men kan også give Den Kreative Skole Aarhus besked om at fjerne materialet efterfølgende.

Sæson 


Sæsonen starter i uge 34 og slutter i uge 25.

Der er op til 36 undervisningsuger i en sæson, 

normalt med 16 uger i efteråret og 16-20 uger i foråret.


Vi bruger to af de aftalte lektioner til semesterkoncerter i løbet af en sæson, da dette betragtes som en del af undervisningen. Underviserne planlægger selv disse med de tilmeldte. Koncerten kan lægges på en vilkårlig ugedag.Ferieplan 2023/2024


Sommerferie 2023 - søndag 20. august

Efterårsferie - lørdag 14. oktober - søndag 22. oktober

Juleferie - fredag 22. december - onsdag 3. januar

Vinterferie - lørdag 10. februar - søndag 18. februar

Påskeferie - lørdag 23. marts - mandag 1. april

1. Maj - Feriedag på de fleste skoler. Du bliver kontaktet, hvis din lærer underviser.

Kr. Himmelfartdag - torsdag 9. maj

Fridag - fredag 10. maj

Pinseferie - lørdag 18. maj - mandag 20. maj

Grundlovsdag - mandag 5. juni

Sommerferie 2024 - lørdag 29. juni - 19. august


De nævnte dage er inklusive.


 Afbud & aflysning

 

Elever, der er forhindrede i at komme til undervisning, skal give besked til underviseren eller til kontoret.


Undervisningstimer, der aflyses af eleven, kan vi ikke erstatte.

Undervisning der bliver aflyst af læreren erstattes eller varetages af en vikar.


Hvornår erstattes undervisning? Vi har planlagt sæsonen, så der i de fleste tilfælde er plads til erstatning i ugerne op til sommerferien på jeres aftalte tid og dag. Tilbyder underviseren erstatning på andre tidspunkter end den på forhånd aftalte, har du mulighed for at takke nej og blive refunderet i stedet.

 

Aflysninger af undervisningen sker så vidt muligt via e-mail og/eller SMS, derfor er det vigtig at der oplyses korrekt e-mail-adresse og mobilnummer ved tilmeldingen. Det er ligeledes vigtigt at du løbende holder jeres kontaktoplysninger opdateret via jeres brugerprofil/medlemslogin.

Udmeldelse

 

Udmeldelse skal ske enten via jeres medlemslogin eller skriftligt på mail til kontor@denkreativeskoleaarhus.dk. Du kan ikke udmelde dig direkte til underviseren.


Udmelder du dig inden for prøvetiden, betaler du kun for denne. Efter prøvetiden er du bundet frem til nytår.


Ønsker du ikke at fortsætte efter nytår, skal du udmelde dig senest 10. december. Efter 10. december er du bundet frem til sommerferien.


Starter du efter nytår er du efter prøvetiden bundet frem til sommerferien.


Man kan som udgangspunkt ikke udmelde sig midt i sæsonen. Men har vi en elev på venteliste, der kan overtage pladsen, tillader vi det alligevel. Kontakt os, så vi kan forsøge at finde en løsning.

Refundering


Modtager du færre lektioner end de aftalte på grund af underviserens fravær eller aflysninger af lokalet, refunderer vi betalingen for de mistede lektioner ved sæsonens afslutning.


Vi kan ikke refundere undervisningsbetalingen ved afbud fra eleven eller ved udmeldelse midt i forløbet. 


Medlemskontingent på 250 kr. refunderes ikke.Rabat


Er du tilmeldt instrument- eller sangundervisning gives 50% rabat på Bandbasen.


Elever på Laursens Realskole får 10% rabat. 

Tilpasset forløb/Særlige behov


Vi tilbyder musikundervisning til børn og voksne med særlige behov. Alt efter jeres ønsker og muligheder kan vi finde den rette underviser og det rette instrument/instrumenter til jer. Vi har mange muligheder og har undervisere, der har erfaring med undervisning af børn og voksne med særlige behov.


Vi kan primært tilbyde undervisning som soloundervisning eller i mindre grupper, men hvis I er en samlet gruppe der ønsker en underviser til et forløb må I meget gerne kontakte os.