Særlige Behov

Et tilbud til børn med særlige behov. Undervisningen tilpasses det enkelte barns behov. Det kan være med en erfaren musikunderviser eller en tilknyttet musikterapeut. Kontakt os for at få en snak om hvilke muligheder der er.

 

Om musikterapi, autisme og ADHD

Musikterapiens virkefelt spænder vidt. På specialområdet anvendes musikken f.eks. til at vække social interesse hos børn med autisme, i samspilsramte familier kan musikken anvendes til at få familiemedlemmerne til at dele følelser med hinanden.

I musikterapi - specielt i gruppemusikterapi - er det muligt at udtrykke, forstå og regulere adfærdsproblematikker i relation til andre og derved reducere uhensigtsmæssig adfærd som bl.a. impulskontrol, rastløshed og aggressiv adfærd. Således tyder det på, at musikterapi kan styrke de executive funktioner.

Musikterapi - individuelt eller i gruppe - kan endvidere fremme emotionel fordybelse og udvikling af sociale kompetencer, ligesom musikterapi ofte fremmer en følelse af mestring og livskvalitet.